W tej sekcji znajdziesz listy wszystkich projektów Programu Wiedza Edukacja Rozwój wybranych w trybie konkursowym i pozakonkursowym przez WUP w Olsztynie.

Lista projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy (2015 rok)
Lista projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy (2016 rok)
Lista projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy (2017 rok)
Lista projektów konkursowych


Informacje na temat wszystkich projektów realizowanych z funduszy europejskich w Polsce znajdziesz w serwisie Mapa Dotacji UE