W tej sekcji znajdziesz listy wszystkich projektów Programu Wiedza Edukacja Rozwój wybranych w trybie konkursowym i pozakonkursowym przez WUP w Olsztynie.

 

Informacje na temat wszystkich projektów realizowanych z funduszy europejskich w Polsce znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich oraz w serwisie Mapa Dotacji UE